δείτε τη σελίδα στα ελληνικά
see the page in english

Dismantled Machines


Machines being dismantled for parts:

MICHIGAN VOLVO EUCLID
35B, 35C 841 R50
45B, 45C 4500  
55B, 55C 4600  
125B, 125C A25  
175B, 175C A35  
275B, 275C    
475B, 475C    
L190, L190B    
L270    
L320