δείτε τη σελίδα στα ελληνικά
see the page in english

Allison


Διαθέτουμε τεράστιο στοκ μεταχειρισμένων και ανακατασκευασμένων ανταλλακτικών για κιβώτια ταχυτήτων Allison CLBT5000, CLBT6000, CLBT8000, CLBT9000, CT750, CRT600, 4000, 3000 που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές εκτός δρόμου (τηλεσκοπικοί γερανοί, dump trucks κλπ). Εξειδικευόμαστε στη διάγνωση και την επισκευή βλαβών με όλα τα ηλεκτρονικά διαγνωστικά που απαιτούνται και είμαστε κοντά σας για οποιοδήποτε πρόβλημα, ακόμη και για κιβώτια ταχυτήτων AT500, AT1500 που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές εντός δρόμου (λεωφορεία, πυροσβεστικά οχήματα κλπ).

Η πιο συχνή ερώτηση των πελατών μας είναι οι προδιαγραφές των λιπαντικών για τα κιβώτια ταχυτήτων Allison:

Θερμοκρασία περιβάλλοντος (oC) Τύπος λιπαντικού
-30 έως 25 SAE 0W-20 (MIL-1-46167B)
-27 έως 25 DEXRON (MIL-1-46167B)
-20 έως 15 SAE 10W
-15 έως 45 SAE 15W-40 (C4)
0 έως 35 SAE 30
10 έως 45 SAE 40